Romeinen 8:29

Romeinen 8:29 HSV

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen