Romeinen 4:19

Romeinen 4:19 HSV

En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen