Romeinen 12:3

Romeinen 12:3 HSV

Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen

Romeinen 12:3

Delen