Romeinen 12

12
Leven voor God
1Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, #1 Petr. 2:5om uw lichamen aan God te wijden #Rom. 6:13,16als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
2 # 1 Joh. 2:15 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid #Efez. 5:17; 1 Thess. 4:3om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
3Want door de genade #Rom. 1:5die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u #Efez. 4:7niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof #1 Kor. 12:11; Efez. 4:7zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.
4Want #1 Kor. 12:27; Efez. 1:23; 4:16; 5:23; Kol. 1:24zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben,
5 # 1 Kor. 12:4; 2 Kor. 10:13; 1 Petr. 4:10 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.
6En nu hebben wij #1 Kor. 12:4genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven:
7hetzij #1 Kor. 12:10profetie, naar de mate van het geloof; hetzij #1 Petr. 4:10,11dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen;
8hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, #Matt. 6:1,2,3in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, #Deut. 15:7; 2 Kor. 9:7met blijmoedigheid.
Onderlinge liefde
9Laat de liefde ongeveinsd zijn. #Ps. 97:10; Amos 5:15Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 # Efez. 4:2; Hebr. 13:1; 1 Petr. 1:22; 2:17 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. #Filipp. 2:3; 1 Petr. 5:5Ga elkaar voor in eerbetoon.
11Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 # Rom. 15:13; 1 Thess. 5:16 Verblijd u in de hoop. #Hebr. 10:36; 12:1; Jak. 5:7Wees geduldig in de verdrukking. #Luk. 18:1; Efez. 6:18; Kol. 4:2; 1 Thess. 5:17Volhard in het gebed.
13 # 1 Kor. 16:1 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. #Hebr. 13:2; 1 Petr. 4:9Leg u toe op de gastvrijheid.
14 # Matt. 5:44; 1 Kor. 4:12 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 # Rom. 15:5; 1 Kor. 1:10; Filipp. 2:2; 3:16; 1 Petr. 3:8 Wees eensgezind onder elkaar. #Spr. 3:7; Jes. 5:21Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 # Spr. 20:22; Matt. 5:39; 1 Kor. 6:7; 1 Thess. 5:15 Vergeld niemand kwaad met kwaad. #2 Kor. 8:21; 1 Petr. 2:12Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 # Mark. 9:50; Hebr. 12:14 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 # Matt. 5:39; Luk. 6:29 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: #Deut. 32:35; Hebr. 10:30Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 # Spr. 25:21; Matt. 5:44 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Nu geselecteerd:

Romeinen 12: HSV

Markering

Deel

Kopiëren

None

Wil je jouw markerkingen op al je apparaten opslaan? Meld je aan of log in

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid