Romeinen 13
HSV

Romeinen 13

13
De overheid als dienares van God
1Ieder #Tit. 3:1; 1 Petr. 2:13mens#13:1 ieder mens - Letterlijk: elke ziel. moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, #Spr. 8:15; Dan. 4:32want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld,
2zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.
3Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen.
4Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet.
5Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten.
6Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn.
7 # Matt. 22:21 Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.
Liefde tot de naaste
8Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; #Gal. 5:14; 1 Tim. 1:5want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
9Want dit: #Ex. 20:13; Deut. 5:17; Matt. 19:18U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: #Lev. 19:18; Matt. 22:39; Mark. 12:31; Gal. 5:14; Jak. 2:8U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
10De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.
11En dit te meer, #Efez. 5:14; 1 Thess. 5:6omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen.
12 # 1 Thess. 5:5 De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. #Kol. 3:8Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen.
13Laten wij, als op klaarlichte dag, #Filipp. 4:8; 1 Thess. 4:12op een gepaste wijze wandelen, #Luk. 21:34; 1 Thess. 5:6niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, #1 Kor. 6:10; Efez. 5:5niet in slaapkamers en losbandigheden, #Jak. 3:14niet in ruzie en afgunst.
14 # Gal. 3:27 Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, #1 Petr. 2:11en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Meer informatie over Herziene Statenvertaling

Moedigt jou aan en daagt je uit om elke dag gemeenschap met God te zoeken.


YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid.