Psalm 61
HSV

Psalm 61

61
Toevlucht tot God
1 Een psalm van David, voor de koorleider, met een snaarinstrument.
2O God, luister naar mijn roepen,
sla acht op mijn gebed.
3Van het einde van het land roep ik tot U,
nu mijn hart bezwijkt;
leid mij op een rots
die voor mij te hoog zou zijn.
4Want U bent een toevlucht voor mij geweest,
een sterke toren tegen de vijand.
5Ik zal in alle eeuwigheid#61:5 in alle eeuwigheid - Letterlijk: eeuwigheden. in Uw tent verblijven,
mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder Uw vleugels. Sela
6Want U, o God, hebt mijn geloften gehoord;
U hebt mij de erfenis gegeven van wie Uw Naam vrezen.
7U zult dagen toevoegen aan de dagen van de koning,
zijn jaren duren voort als van generatie op generatie.
8Eeuwig zal hij tronen voor Gods aangezicht.
Beschik goedertierenheid en trouw, dat die hem beschermen.
9Dan zal ik voor Uw Naam voor eeuwig psalmen zingen
om mijn geloften na te komen, dag aan dag.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Meer informatie over Herziene Statenvertaling