Psalm 118

118
Dankzegging na overwinning
1Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
2Laat Israël toch zeggen:
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
3Laat het huis van Aäron toch zeggen:
Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
4Laten wie de HEERE vrezen, toch zeggen:
Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
5Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen,
de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet.
6De #Rom. 8:31HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd.
Wat kan een mens mij doen?
7De HEERE is bij mij, te midden van wie mij helpen,
daarom zie ík neer op wie mij haten.
8 # Ps. 62:9,10; 146:3; Jer. 17:5,7 Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen
dan op de mensen te vertrouwen.
9Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen
dan op edelen te vertrouwen.
10Alle heidenvolken hadden mij omringd;
in de Naam van de HEERE heb ik ze neergehouwen!
11Zij hadden mij omringd, ja, zij hadden mij omringd;
in de Naam van de HEERE heb ik ze neergehouwen!
12Zij hadden mij omringd als bijen,
zij zijn uitgedoofd als een doornenvuur;
in de Naam van de HEERE heb ik ze neergehouwen!
13Zeer hard had u mij weggestoten, zodat ik bijna viel,
maar de HEERE heeft mij geholpen.
14De HEERE is mijn kracht en mijn psalm,
want Hij is mij tot heil geweest.
15In de tenten van de rechtvaardigen
klinkt luide vreugdezang, een lied van verlossing:
De rechterhand van de HEERE doet krachtige daden,
16de rechterhand van de HEERE is hoogverheven,
# Luk. 1:51 de rechterhand van de HEERE doet krachtige daden.
17Ik zal niet sterven maar leven,
en ik zal de werken van de HEERE vertellen.
18De HEERE heeft mij wel zwaar gestraft,
maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven.
19Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open,
daardoor zal ik binnengaan, ik zal de HEERE loven.
20Dit is de poort van de HEERE,
daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan.
21Ik zal U loven, omdat U mij verhoord hebt
en mij tot heil geweest bent.
22De #Jes. 8:14; 28:16; Matt. 21:42; Mark. 12:10; Luk. 20:17; Hand. 4:11; Rom. 9:33; Efez. 2:20; 1 Petr. 2:4,7steen die de bouwers verworpen hadden,
is tot een hoeksteen geworden.
23Dit is door de HEERE geschied,
het is wonderlijk in onze ogen.
24Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft,
laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn.
25Och HEERE, breng toch heil;
och HEERE, geef toch voorspoed.
26Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE!
Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE.
27De HEERE is God, Hij heeft ons licht gegeven.
Bind het feestoffer vast met touwen
tot aan de hoorns van het altaar.
28U bent mijn God, daarom zal ik U loven;
mijn God, ik zal U roemen.
29Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid