Psalm 113:3

Psalm 113:3 HSV

Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zij de Naam van de HEERE geprezen.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen

Psalm 113:3

Delen