Psalm 110
HSV

Psalm 110

110
Belofte voor de Priesterkoning
1Een psalm van David.
De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken:
Zit aan Mijn rechterhand,
totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben
tot een voetbank voor Uw voeten.
2De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion
en zegt: Heers te midden van Uw vijanden.
3Uw volk is zeer gewillig
op de dag van Uw kracht,
getooid met heilig sieraad;
uit de baarmoeder van de dageraad
is voor U de dauw van Uw jeugd.
4De HEERE heeft gezworen
en Hij zal er geen berouw van hebben:
U bent Priester #Hebr. 5:6; 6:20; 7:17voor eeuwig,
naar de ordening van Melchizedek.
5De Heere is aan Uw rechterhand,
Hij verplettert koningen op de dag van Zijn toorn.
6Hij spreekt recht onder de heidenvolken,
# Openb. 14:14 enz.; 16:14 enz.; 20:8 enz. vult het slagveld met dode lichamen
en verplettert hem die het hoofd is over een groot land.
7Hij drinkt onderweg uit de beek,
daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Meer informatie over Herziene Statenvertaling