Psalm 100:1-5

Psalm 100:1-5 HSV

Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en de schapen van Zijn weide. Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam. Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen

Psalm 100:1-5

Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Psalm 100:1-5