Filippenzen 2:13

Filippenzen 2:13 HSV

want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen

Filippenzen 2:13

Delen