Markus 16

16
De opstanding
1En #Matt. 28:1; Luk. 24:1; Joh. 20:1toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven.
2En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging.
3En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen?
4En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot.
5 # Matt. 28:2; Joh. 20:12 En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan.
6Maar hij zei tegen hen: #Matt. 28:5; Luk. 24:5Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden.
7Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u #Hand. 1:3; 13:31; 1 Kor. 15:5voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, #Matt. 26:32; 28:10; Mark. 14:28zoals Hij u gezegd heeft.
8 # Matt. 28:8; Luk. 24:9; Joh. 20:18 En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd.
Drie verschijningen
9En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij #Joh. 20:14,16eerst aan Maria Magdalena, #Luk. 8:2uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had.
10Die ging heen en berichtte het aan hen die bij Hem geweest waren, die treurden en huilden.
11En toen die hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet.
12 # Luk. 24:13 En daarna is Hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen.
13Ook zij gingen het aan de anderen berichten; maar zij geloofden ook hen niet.
14 # Luk. 24:36; Joh. 20:19; 1 Kor. 15:5 Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgewekt was.
15En Hij zei tegen hen: #Matt. 28:19; Joh. 15:16Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.
16Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, #Joh. 3:18; 12:48maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.
17En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: #Luk. 10:17; Hand. 5:16; 8:7; 16:18; 19:12in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; #Hand. 2:4; 10:46; 19:6in vreemde talen zullen zij spreken;
18 # Luk. 10:19; Hand. 28:5 slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; #Hand. 28:8op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.
19De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, #Luk. 24:50,51; Hand. 1:9opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God,
20maar zij #Hand. 1:2; 1 Tim. 3:16gingen overal heen om te prediken, en #Hand. 14:3; Hebr. 2:4de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.

Nu geselecteerd:

Markus 16: HSV

Markering

Deel

Kopiëren

None

Wil je jouw markerkingen op al je apparaten opslaan? Meld je aan of log in

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid