Johannes 14

14
Het huis van de hemelse Vader
1Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.
2In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
3En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, #Joh. 12:26; 17:24opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
4En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.
5Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?
6Jezus zei tegen hem: #Hebr. 9:8Ik ben de Weg, #Joh. 1:17de Waarheid #Joh. 1:4; 11:25en het Leven. #Joh. 10:9Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
7Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.
8Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg.
9Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? #Joh. 10:30Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?
10Gelooft u niet #Joh. 10:38dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? #Vers 24; Joh. 7:16; 8:28; 10:38; 12:49; 16:13; 17:21De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, #Joh. 5:17maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.
11Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.
12 # Matt. 21:21; Luk. 17:6; Hand. 5:12; 19:11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.
13 # Jer. 29:12; Matt. 7:7; 21:22; Mark. 11:24; Luk. 11:9; Joh. 15:7; 16:24; Jak. 1:5; 1 Joh. 3:22 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.
14Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.
De belofte van de andere Trooster
15 # Vers 21,23; Joh. 15:10; 1 Joh. 5:3 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.
16En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,
17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
18 # Matt. 28:20 Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.
19Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven.
20Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u.
21Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
22Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?
23Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.
24Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; #Vers 10; Joh. 7:16; 8:28; 12:49; 16:13en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.
25Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf.
26 # Luk. 24:49; Joh. 15:26; 16:7; Hand. 2:4 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, #Joh. 16:13Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.
27 # Filipp. 4:7 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.
28 # Vers 3 U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik.
29En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, #Joh. 13:19; 16:4opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven.
30Ik zal niet veel meer met u spreken, #Joh. 12:31; 16:11; Efez. 2:2want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij.
31Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader Mij #Joh. 10:18; Hebr. 10:5geboden heeft.
Sta op, laten wij hier vandaan gaan.

Nu geselecteerd:

Johannes 14: HSV

Markering

Deel

Kopiëren

None

Wil je jouw markerkingen op al je apparaten opslaan? Meld je aan of log in

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid