Jakobus 4
HSV

Jakobus 4

4
Wereldsgezindheid
1Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, #Rom. 7:23; 1 Petr. 2:11die in alle delen van uw lichaam strijd voeren?
2U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt.
3U bidt wel, maar u ontvangt niet, #Matt. 20:22; Rom. 8:26omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.
4Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? #Joh. 15:9; Gal. 1:10; 1 Joh. 2:15Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.
5Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: #Num. 11:29De Geest, Die in ons woont, verlangt Die vurig naar afgunst?
6Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: #Spr. 3:34; 1 Petr. 5:5God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.
7Onderwerp u dan aan God. #Efez. 4:27; 1 Petr. 5:9Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.
8Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. #Jes. 1:15Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!
9 # Matt. 5:4 Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid.
10 # Job 22:29; Spr. 29:23; Matt. 23:12; Luk. 14:11; 18:14; 1 Petr. 5:6 Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.
11Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaadspreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter.
12Er is één Wetgever, namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. #Rom. 14:4Maar wie bent u, die over de ander oordeelt?
De onzekerheid van het leven
13En nu dan u die zegt: #Luk. 12:18Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken,
14u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, #Jes. 40:6; 1 Kor. 7:31; Jak. 1:10; 1 Petr. 1:24; 1 Joh. 2:17want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt.
15In plaats daarvan zou u moeten zeggen: #Hand. 18:21; 1 Kor. 4:19; Hebr. 6:3Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.
16Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht.
17 # Luk. 12:47 Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Meer informatie over Herziene Statenvertaling

Moedigt jou aan en daagt je uit om elke dag gemeenschap met God te zoeken.


YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid.