Jakobus 2

2
Geen aanzien des persoons
1Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, #Lev. 19:15; Deut. 16:19; Spr. 24:23; Matt. 22:16zonder aanzien des persoons.
2Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding,
3en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen: Gaat u hier zitten op een mooie plaats, en u zou tegen de arme zeggen: Gaat u daar maar staan, of: Ga hier zitten bij mijn voetbank,
4hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt en bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen?
5 # Joh. 7:48; 1 Kor. 1:26 enz. Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij #Ex. 20:6; 1 Sam. 2:30; Spr. 8:17; Matt. 5:3beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben?
6U hebt daarentegen de arme schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank?
7Lasteren zij niet de goede Naam, Die over u is aangeroepen?
8Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: #Lev. 19:18; Matt. 22:39; Mark. 12:31; Rom. 13:9; Gal. 5:14; Efez. 5:2; 1 Thess. 4:9U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed.
9Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders.
10 # Deut. 27:26; Matt. 5:19; Gal. 3:10 Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden.
11Immers, Hij Die gezegd heeft: #Ex. 20:14; Matt. 5:27U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden.
12Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid.
13 # Matt. 6:15; 18:35; Mark. 11:25; Luk. 16:25 Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.
Dood geloof
14 # Matt. 7:26; Jak. 1:23 Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?
15 # Luk. 3:11; 1 Joh. 3:17 Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel,
16en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan?
17Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.
18Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien.
19U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook #Mark. 1:24de demonen geloven dit, en zij sidderen.
20Maar wilt u weten, o dwaze#2:20 dwaze - Letterlijk: lege. mens, dat het geloof zonder de werken dood is?
21Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, #Gen. 22:10toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde?
22Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden?
23En de Schrift is vervuld die zegt: #Gen. 15:6; Rom. 4:3; Gal. 3:6En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.
24U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof.
25En is #Joz. 2:1; 6:23; Hebr. 11:31Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan?
26Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.

Nu geselecteerd:

Jakobus 2: HSV

Markering

Deel

Kopiëren

None

Wil je jouw markerkingen op al je apparaten opslaan? Meld je aan of log in

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid