Jesaja 12
HSV

Jesaja 12

12
Danklied van de verlosten
1Op die dag zult u zeggen:
Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent,
maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij.
2Zie, God is mijn heil,
ik zal vertrouwen en geen angst hebben,
want mijn kracht en psalm is de HEEREHEERE,
en Hij is mij tot heil geworden.
3U zult met vreugde #Joh. 7:37,38water scheppen
uit de bronnen van het heil.
4Op die dag zult u zeggen:
Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan,
maak Zijn daden bekend onder de volken,
# Joh. 17:1,4,6,26 roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is.
5Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan.
Laat dit bekend worden over heel de aarde!
6Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion,
want groot in uw midden is de Heilige van Israël.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Meer informatie over Herziene Statenvertaling