Genesis 13

13
Abram en Lot scheiden van elkaar
1Zo trok Abram weg uit Egypte naar het Zuiderland, hij en zijn vrouw, en alles wat hij had, en Lot met hem.
2En Abram was zeer rijk, aan vee, aan zilver en aan goud.
3En hij reisde van rustplaats tot rustplaats,#13:3 van rustplaats tot rustplaats - Letterlijk: naar zijn rustplaatsen. vanuit het Zuiderland tot aan Bethel, #Gen. 12:8naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai,
4naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had; en Abram riep daar de #Gen. 4:26; 12:8Naam van de HEERE aan.
5Lot, die met Abram meeging, had ook kleinvee en runderen en tenten.
6 # Gen. 36:7 En dat land liet het niet toe dat zij bij elkaar woonden, want zij hadden veel bezittingen, zodat zij niet bij elkaar konden wonen.
7Er ontstond dan ook onenigheid tussen de herders van het vee van Abram en de herders van het vee van Lot. #Gen. 12:6Bovendien woonden in die tijd de Kanaänieten en de Ferezieten in dat land.
8En Abram zei tegen Lot: Laat er toch geen onenigheid zijn tussen mij en jou, en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn!
9 # Gen. 20:15; 34:10 Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af: als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan, en als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan.
10En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was; voordat de HEERE Sodom en Gomorra te gronde gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de HEERE, als het land Egypte.
11Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten; en zij werden van elkaar gescheiden.
12Abram woonde in het land Kanaän; en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom.
13 # Gen. 18:20; Ezech. 16:49 De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de HEERE.
14En de HEERE zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had: Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen.
15 # Gen. 12:7; 15:7,18; 17:8; 26:4; Deut. 34:4; Hand. 7:5 Want al het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven.
16 # Gen. 15:5; 17:4; Deut. 10:22; Jer. 33:22; Rom. 4:17,18; Hebr. 11:12 En Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde; als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden.
17Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want Ik zal het u geven.
18En Abram zette zijn tenten op en ging #Gen. 14:13bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn, en hij bouwde daar een altaar voor de HEERE.

Nu geselecteerd:

Genesis 13: HSV

Markering

Deel

Kopiëren

None

Wil je jouw markerkingen op al je apparaten opslaan? Meld je aan of log in

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid