Genesis 11

11
De toren van Babel
1Heel de aarde had één taal en eendere woorden.
2En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land #Gen. 10:10Sinear vonden. Daar gingen zij wonen.
3En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem.
4En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!
5Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren,
6en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.
7Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen.
8 # Deut. 32:8; Hand. 17:26 Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad.
9Daarom gaf men haar de naam Babel;#11:9 Babel wordt hier in verband gebracht met een Hebreeuws woord dat ‘verwarren’ betekent. want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde.
Nageslacht van Sem
10 # Gen. 10:22 enz.; 1 Kron. 1:17 enz. Dit zijn de afstammelingen van Sem: Sem was honderd jaar oud, toen hij Arfachsad verwekte, twee jaar na de vloed.
11Sem leefde, nadat hij Arfachsad verwekt had, vijfhonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
12Arfachsad had vijfendertig jaar geleefd, toen hij Selah verwekte.
13Arfachsad leefde, nadat hij Selah verwekt had, vierhonderddrie jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
14Selah had dertig jaar geleefd, toen hij Heber verwekte.
15Selah leefde, nadat hij Heber verwekt had, vierhonderddrie jaar, en hij verwekte zonen en dochters.
16Heber had vierendertig jaar geleefd, toen hij Peleg verwekte.
17Heber leefde, nadat hij Peleg verwekt had, vierhonderddertig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
18 # 1 Kron. 1:25 Peleg had dertig jaar geleefd, toen hij Rehu verwekte.
19Peleg leefde, nadat hij Rehu verwekt had, tweehonderdnegen jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
20Rehu had tweeëndertig jaar geleefd, toen hij Serug verwekte.
21Rehu leefde, nadat hij Serug verwekt had, tweehonderdzeven jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
22Serug had dertig jaar geleefd, toen hij Nahor verwekte.
23Serug leefde, nadat hij Nahor verwekt had, tweehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
24Nahor had negenentwintig jaar geleefd, toen hij Terah verwekte.
25Nahor leefde, nadat hij Terah verwekt had, honderdnegentien jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
26Terah had zeventig jaar geleefd, toen hij Abram, Nahor en Haran verwekte.
Nageslacht van Terah
27 # Joz. 24:2; 1 Kron. 1:26 Dit zijn de afstammelingen van Terah: Terah verwekte Abram, Nahor en Haran; en Haran verwekte Lot.
28Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Terah, in zijn geboorteland, in Ur van de Chaldeeën.
29En Abram en Nahor namen zich vrouwen; de naam van Abrams vrouw was Sarai, en de naam van Nahors vrouw was #Gen. 22:20Milka, een dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska.
30 # Gen. 16:1,2; 18:11,12 Sarai nu was onvruchtbaar; zij had geen kind.
31 # Joz. 24:2; Neh. 9:7; Hand. 7:4 En Terah nam Abram, zijn zoon, en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram, en zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën om naar het land Kanaän te gaan; en zij kwamen tot Haran en bleven daar wonen.
32De dagen nu van Terah waren tweehonderdvijf jaar, en Terah stierf in Haran.

Nu geselecteerd:

Genesis 11: HSV

Markering

Deel

Kopiëren

None

Wil je jouw markerkingen op al je apparaten opslaan? Meld je aan of log in

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid