Ezechiël 9:4

Ezechiël 9:4 HSV

En de HEERE zei tegen Hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen