Kolossenzen 3

3
Zoeken wat boven is
1Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, #Efez. 1:20waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.
2Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,
3 # Rom. 6:2 want u bent gestorven en uw leven is met Christus #Rom. 8:24; 2 Kor. 5:7verborgen in God.
4 # Filipp. 3:21; 1 Joh. 3:2 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
De oude en de nieuwe mens
5 # Efez. 4:22; 5:3 Dood dan #Rom. 7:5,23uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, #1 Thess. 4:5hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, #Efez. 5:5die afgoderij is.
6 # 1 Kor. 6:10; Gal. 5:19; Efez. 5:5; Openb. 22:15 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen.#3:6 ongehoorzamen - Letterlijk: kinderen van de ongehoorzaamheid.
7 # 1 Kor. 6:11; Efez. 2:1; Tit. 3:3 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde.
8 # Efez. 4:22; Hebr. 12:1; Jak. 1:21; 1 Petr. 2:1 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond.
9 # Efez. 4:25 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,
10 # Rom. 6:4 en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, #Gen. 1:26; 5:1; 9:6; 1 Kor. 11:7overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.
11Daarbij #Gal. 3:28; 5:6; 6:15is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene,#3:11 onbesnedene - Letterlijk: voorhuid. barbaar en Scyth, #1 Kor. 7:21,22; 12:13slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen.
12 # Efez. 4:32; 6:11 Kleedt u zich dan, #1 Thess. 1:4als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.
13Verdraag elkaar #Matt. 6:14; Mark. 11:25; Efez. 4:32en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.
14 # Joh. 13:34; 15:12; Efez. 5:2; 1 Thess. 4:9; 1 Joh. 3:23; 4:21 En kleedt u zich boven alles met de liefde, die #Efez. 4:3; Kol. 2:2de band van de volmaaktheid is.
15En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.
16Laat het woord van Christus in rijke mate in wonen: #Efez. 5:19onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht in alle wijsheid en zing voor de Heere met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, met dank in uw hart.
17En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, #Efez. 5:20; 1 Thess. 5:18terwijl u God en de Vader dankt door Hem.
Verhoudingen in het gezin
18 # Gen. 3:16; 1 Kor. 14:34; Efez. 5:22; Tit. 2:5; 1 Petr. 3:1 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere.
19 # Efez. 5:25 Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar.
20 # Efez. 6:1 Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is welbehaaglijk voor de Heere.
21Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.
22 # Efez. 6:5; 1 Tim. 6:1; Tit. 2:9; 1 Petr. 2:18 Slaven, wees in alles uw aardse heren#3:22 aardse heren - Letterlijk: heren naar het vlees. gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart,#3:22 oprecht van hart - Letterlijk: in eenvoud van het hart, d.i. niet dubbelhartig. in het vrezen van God.
23En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen,
24in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.
25Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft, terugkrijgen; en er is geen aanzien des persoons.

Nu geselecteerd:

Kolossenzen 3: HSV

Markering

Deel

Kopiëren

None

Wil je jouw markerkingen op al je apparaten opslaan? Meld je aan of log in

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid