Kolossenzen 2

2
1Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve#2:1 in levenden lijve - Letterlijk: mijn aangezicht in het vlees. hebben gezien,
2opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, #Jes. 53:11; Jer. 9:23; Joh. 17:3; Filipp. 3:8om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3 # 1 Kor. 1:24 in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
Met Christus gestorven en opgewekt
4En dit zeg ik, #Vers 18; Efez. 5:6opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5Want #1 Kor. 5:3al ben ik lichamelijk#2:5 lichamelijk - Letterlijk: wat het vlees betreft. afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de #1 Kor. 14:40goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7 # Efez. 3:17 geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; #1 Kor. 1:5wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8 # Rom. 16:17; Hebr. 13:9 Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9 # Joh. 1:14; Kol. 1:19 Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10 # Joh. 1:16 En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11 # Deut. 10:16; Jer. 4:4; Rom. 2:29; Filipp. 3:3 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12 # Rom. 6:4; Gal. 3:27 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, #Efez. 1:19; 3:7door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13 # Efez. 2:1 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn#2:13 het onbesneden zijn - Letterlijk: de voorhuid. van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15 # Gen. 3:15; Matt. 12:29; Luk. 11:22; Joh. 12:31; 16:11 Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.
De dwaasheid van menselijke bepalingen
16 # Lev. 11:2; Rom. 14:2; Gal. 4:10 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van #Lev. 23:2 enz.een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten.
17Deze zaken zijn #Hebr. 8:5; 10:1een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.
18 # Jer. 29:8; Matt. 24:4; Efez. 5:6; 2 Thess. 2:3; 1 Joh. 4:1 Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken,
19en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam, dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt.
20Als u dan met Christus #Gal. 4:9de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen
21 als: Pak niet, proef niet en raak niet aan?
22Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; #Jes. 29:13; Matt. 15:9; Tit. 1:14ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen.
23 # 1 Tim. 4:8 Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid, en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen #1 Tim. 5:23tot verzadiging van het vlees.

Nu geselecteerd:

Kolossenzen 2: HSV

Markering

Deel

Kopiëren

None

Wil je jouw markerkingen op al je apparaten opslaan? Meld je aan of log in

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid