Handelingen 22:16

Handelingen 22:16 HSV

En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen