Handelingen 20:32

Handelingen 20:32 HSV

En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen