Handelingen 12:24

Handelingen 12:24 HSV

En het Woord van God verbreidde zich en nam toe.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen