2 Thessalonicenzen 1
HSV

2 Thessalonicenzen 1

1
Afzenders, geadresseerden, groet
1Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus is:
2 # 1 Kor. 1:3; 1 Thess. 1:1; 1 Petr. 1:2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Paulus' dankgebed en voorbede voor de gemeente
3 # Efez. 1:15; Filipp. 1:3; Kol. 1:3; 1 Thess. 1:2 Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt,
4zodat wij zelf #1 Thess. 2:19over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt:
5 # Judas vs. 6 een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het Koninkrijk van God waardig geacht wordt, #1 Thess. 2:14waarvoor u ook lijdt.
6 # Zach. 2:8 Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken,
7en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven #1 Thess. 4:16bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht,
8 # 2 Petr. 3:7 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent #Rom. 2:8over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.
9 # Jes. 2:19 Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht,
10 # Hand. 1:11; 1 Thess. 1:10; Openb. 1:7 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof).
11Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt,
12opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heere Jezus Christus.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Meer informatie over Herziene Statenvertaling

Moedigt jou aan en daagt je uit om elke dag gemeenschap met God te zoeken.


YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid.