2 Korinthe 12:9

2 Korinthe 12:9 HSV

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen

2 Korinthe 12:9

Delen