2 Korinthe 12:21

2 Korinthe 12:21 HSV

en dat, als ik kom, mijn God mij opnieuw bij u zal vernederen en dat ik treuren moet over velen die vroeger gezondigd hebben en zich niet bekeerd hebben van de onreinheid, hoererij en losbandigheid die zij bedreven hebben.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen