2 Kronieken 30:15

2 Kronieken 30:15 HSV

Toen slachtten zij het paaslam op de veertiende dag van de tweede maand. De priesters en de Levieten waren beschaamd geworden, hadden zich geheiligd en brandoffers gebracht in het huis van de HEERE.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen