1 Korinthe 5:7

1 Korinthe 5:7 HSV

Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen