GENESIS 1:29

GENESIS 1:29 SV-RJ

En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Delen