GENESIS 1:28

GENESIS 1:28 SV-RJ

En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Delen