PSALMEN 22
BB

PSALMEN 22

22
Psalm 22
1Een lied van David, op de wijs van: 'Het hert van de zonsopgang.' Voor de leider van het koor.
2Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten?
Waarom redt U mij niet als ik schreeuw om hulp?
3Mijn God, dag en nacht roep ik tot U.
Ik geef niet op, maar U antwoordt mij niet.
4Toch bent U de Heilige God.
Heel Israël eert U met zijn liederen als Koning!
5Onze voorouders hebben op U vertrouwd.
Ze hebben op U vertrouwd en U heeft hen gered.
6Ze hebben U om hulp geroepen,
en U heeft hen bevrijd.
Ze hebben op U vertrouwd,
en U heeft hen niet teleurgesteld.
7Maar ik lijk wel een worm in plaats van een man.
Zó word ik vertrapt!
De mensen lachen me uit en geven niets om me.
8Iedereen die mij ziet, scheldt me uit.
Ze schudden hun hoofd en zeggen spottend:
9"Je hebt toch de Heer om hulp gevraagd?
Laat Hij je dan maar redden!
Laat Hij je maar bevrijden!
Je zegt toch dat Hij van je houdt?"
10U heeft mij gemaakt.
Toen ik geboren was, legde U mij rustig in mijn moeders armen.
11Vanaf mijn geboorte was ik van U.
Ja, al vóór mijn geboorte was U mijn God.
12Laat me dan nu niet in de steek!
Want ik ben in nood en niemand komt mij helpen.
13Mijn vijanden zijn overal om mij heen.
Ze lijken wel een kudde wilde buffels.
14Ze loeren op me en bedreigen me,
als verscheurende, brullende leeuwen.
15Mijn leven stroomt als water uit mij weg.
Ik ben helemaal uitgeput.
Ik heb alle moed verloren.
16Mijn kracht brokkelt steeds verder af.
Mijn tong kleeft vast in mijn mond.
U legt mij al op de rand van de dood.
17Want mijn vijanden hebben mij omsingeld.
Ze bedreigen me als grommende honden.
Schurken sluiten me in.
Ze doorboren mijn handen en voeten.
18Al mijn botten zijn te tellen.
Mijn vijanden kijken toe en genieten van mijn pijn.
19Ze verdelen mijn kleren onder elkaar.
Ze loten wie mijn onderkleed mag hebben.
20Heer, laat me niet in de steek!
Kom me snel helpen. U bent mijn kracht.
21Red mijn leven van de dood.
Ik sta helemaal alleen tegenover die honden.
22Red me uit de bek van de leeuwen.
Red me van de horens van de wilde buffels.
Heer, hoor mijn gebed!
23Ik zal mijn broers vertellen wat U heeft gedaan.
Als we bij elkaar komen,
zal ik U met mijn liederen loven en prijzen.
24Iedereen die diep ontzag voor U heeft, zal U prijzen.
Prijs Hem, volk van Israël!
25Want Hij heeft naar mij geluisterd toen ik in nood was.
Hij bleef niet op een afstand staan,
maar kwam mij redden toen ik Hem om hulp riep.
26Als we bij elkaar komen, zal ik U prijzen voor wat U heeft gedaan.
Ik zal U de offers brengen die ik U heb beloofd.
27De mensen die U dienen, zullen kunnen eten zoveel als ze willen.
De mensen die U om hulp vragen, zullen U prijzen.
Voor eeuwig zullen ze blij zijn!
28Over de hele wereld zullen de mensen dit horen.
Ze zullen de Heer gaan dienen.
Alle volken zullen Hem aanbidden.
29Want de Heer is Koning.
Hij heerst over alle volken.
30De machtige mensen zullen voor Hem knielen.
Ze zullen op zijn feestmaaltijd komen en Hem aanbidden.
Rijke en arme mensen mogen komen.
31Hun kinderen zullen Hem dienen.
Ze zullen aan alle mensen vertellen wat de Heer heeft gedaan.
32Aan iedereen die geboren wordt,
zullen ze vertellen dat de Heer rechtvaardig is,
omdat Hij alles heeft gedaan wat nodig is.

BasisBijbel
Copyright © 2013 Stichting BasisBijbel
Gecorrigeerde tekst © 2015
Alle rechten voorbehouden
Uitgegeven bij de ZakBijbelBond: 2016


Meer informatie over BasisBijbel