Spreuken 18

18
Spreuken van Salomo (vervolg)
1Mensen die denken alles beter te weten, doen waar ze zelf zin in hebben.
Ze worden kwaad als iemand hun goede raad geeft.
2Dwaze mensen proberen niet om wijze dingen te zeggen.
Ze zeggen gewoon alles wat er in hen opkomt.
3Slechte mensen worden overal gehaat.
Niemand heeft een goed woord voor hen over.
4De woorden van een mens komen diep uit zijn hart.
Wijsheid borrelt als een bron op uit zijn hart, als een bruisende beek.
5Het is verkeerd om slechte mensen voor te trekken
om zo eerlijke mensen te benadelen in hun rechtszaak.
6De woorden van dwaze mensen veroorzaken ruzies.
Hun mond vráágt gewoon om een klap.
7Dwaze mensen storten zichzelf in het ongeluk door de dingen die ze zeggen.
Hun eigen woorden doden hen.
8Roddelpraatjes slaan wonden.
Ze verwonden iemand tot in het diepst van zijn hart.
9Iemand die veel te lang over zijn werk doet,
heeft net zoveel schade als iemand die te veel geld uitgeeft.
10De Heer is als een sterke toren.
Rechtvaardige mensen rennen daarheen en zijn veilig.
11Dankzij zijn geld is een rijk mens helemaal veilig.
Zo veilig als in een stad met hoge muren – denkt hij.
12Als je je te veel verbeeldt, loopt het slecht met je af.
Maar als je bescheiden bent, zul je worden geprezen.
13Als je antwoord geeft vóórdat je hebt geluisterd, ben je een dwaas.
Je maakt jezelf belachelijk.
14Als je sterk van geest bent, blijf je overeind in tijd van ziekte.
Maar als je opgeeft, wie kan jou dan nog helpen?
15Verstandige mensen worden steeds wijzer.
Hun hart en oren zoeken steeds naar wijsheid.
16Door anderen om te kopen, kun je veel bereiken.
Het brengt je bij belangrijke mensen die je anders nooit te spreken zou krijgen.
17In een rechtszaak lijkt degene die het eerst zijn verhaal mag doen, gelijk te hebben.
Maar dan komt de tweede met zijn verhaal en werpt daarmee nieuw licht op de zaak.
18Door te loten kun je problemen oplossen en een einde maken aan ruzies.
Je kan er vechters mee uit elkaar halen.
19Het is gemakkelijker om een stad te veroveren,
dan om het weer goed te maken met iemand die je hebt gekwetst.
Een ruzie is een sterkere blokkade dan de grendels op de deuren van een burcht.
20Je zal zelf de gevolgen dragen van de dingen die je zegt.
Je woorden geven je altijd de beloning die je verdient – goed of slecht.
21Je tong heeft de macht over leven en dood.
Als je je mond zijn gang laat gaan, zul je daarvan de gevolgen dragen.
22Als je een vrouw hebt gevonden, heb je iets goeds gevonden.
Ze is een geschenk van de Heer.
23Arme mensen moeten smeken,
maar rijke mensen kunnen met norse woorden antwoorden.
24Als je vrienden hebt, doe dan je best om ze te vriend te houden.
Want een vriend is trouwer dan een broer.

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid