Okutandika 1:31

Okutandika 1:31 RR64

Ruhanga yaareeba byona ebi ahangire; kandi reeba, bikaba biri birungi munonga. Bwaira, bwasheesha, kyaba ekiro kya mukaaga.
RR64: Baibuli Erikwera 1964
မျှဝေရန်

Okutandika 1:31

မျှဝေရန်