Wahyu

11 Hari

Pelan yang mudah ini akan membantu anda melalui kitab Wahyu dan akan menjadi pengajian persendirian mahupun berkumpulan yang baik.

Penerbit

Pelan ini dihasilkan oleh YouVersion. Untuk maklumat dan sumber tambahan, sila layari: www.youversion.com

Tentang Penerbit

Lebih 100000 pelengkapan