1 & 2 Petrus

1 & 2 Petrus

4 Hari

Pelan yang mudah ini akan membawa anda melalui 1 & 2 Petrus dan akan menjadi pengajian persendirian atau berkumpulan yang baik.

Penerbit

Pelan ini dihasilkan oleh YouVersion. Untuk maklumat dan sumber tambahan, sila layari: www.youversion.com

Tentang Penerbit

Lebih 250000 pelengkapan