ZAKHARIA 10:6-12

ZAKHARIA 10:6-12 BM

Aku akan menguatkan penduduk Yehuda; Aku akan menyelamatkan penduduk Israel. Aku akan mengasihani mereka dan membawa mereka semua pulang. Aku akan memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak pernah Aku tolak. Akulah TUHAN, Allah mereka; Aku akan mengabulkan doa mereka. Penduduk Israel akan menjadi kuat seperti pahlawan, dan gembira seperti orang yang telah minum wain. Keturunan mereka akan ingat kemenangan ini, dan bersukacita kerana perbuatan TUHAN. Aku akan memanggil umat-Ku, Aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan menyelamatkan mereka, dan membuat mereka banyak seperti dahulu. Walaupun Aku telah mencerai-beraikan mereka antara bangsa-bangsa, namun di tempat jauh mereka akan ingat kepada-Ku. Mereka dan anak-anak mereka akan selamat dan pulang bersama-sama. Dari Mesir dan Asyur, Aku akan membawa mereka pulang, dan menempatkan mereka di negeri mereka sendiri. Aku akan menempatkan mereka di Gilead dan di Lebanon; seluruh negeri itu akan penuh dengan penduduk. Apabila mereka menempuh gelora kehidupan, Aku, TUHAN akan memukul gelombang yang mengancam, sehingga Sungai Nil pun akan kering sama sekali. Orang Asyur yang sombong akan merendahkan diri, dan Mesir yang gagah perkasa akan kehilangan kuasa. Aku akan menguatkan umat-Ku; mereka akan beribadat dan taat kepada-Ku.” TUHAN telah berfirman.
BM: Alkitab Berita Baik
Kongsi