21 dienas gavēnis

21 dienas gavēnis

21 diena

Sāc savu jauno gadu, koncentrējoties uz garīgo gavēšanas disciplīnu. Šajā plānā ir iekļauti vairāki panti par gavēšanu un panti, kas veicina pārdomas un tuvību Dievam. Tu saņemsi 21 dienai paredzētus ikdienas Bībeles lasījumus, īsas garīgas apceres, jautājumus pārdomām un lūgšanu ievirzi. Lai uzzinātu vairāk par saturu, apmeklē vietni www.finds.life.church.

Publicētājs

Mēs vēlētos pateikties Life.Church par dāsnumu, nodrošinot 21 dienas lasīšanas plāna struktūru.

Par izdevēju

Vairāk nekā 500000 ir izlasīts