Mateja 1:22

Mateja 1:22 RT65

Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko Tas Kungs runājis caur pravieša muti, sacīdams
RT65: 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts
Dalīties