Lūkas 24:49

Lūkas 24:49 RT65

Un redzi, Es jums sūtu Sava Tēva apsolījumu. Bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes."
RT65: 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts
Dalīties