Lūkas 24:3

Lūkas 24:3 RT65

Tās gāja iekšā un Tā Kunga Jēzus miesas neatrada.
RT65: 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts
Dalīties