YouVersion logotips
Meklēt ikonu

MATEJA EVAŅG̒ELIJS 1

1
1Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Ābrahāma dēla, cilts grāmata.
2Ābrahāms dzemdināja īzāku, īzāks dzemdināja Jēkabu, Jēkabs dzemdināja Jūdu un viņa brāļus.
3Un Jūda dzemdināja no Tamāras Ferecu un Caru, Ferecs dzemdināja Hecronu, un Hecrons dzemdināja Arāmu.
4Un Arāms dzemdināja Aminadabu, Aminadabs dzemdināja Nachšonu, un Nachšons dzemdināja Salmonu.
5Salmons dzemdināja no Rahabas Boāsu, Boāss dzemdināja no Rutes Obedu, un Obeds dzemdināja Isaju.
6Isajs dzemdināja ķēniņu Dāvidu, un ķēniņš Dāvids dzemdināja no Ūrijas sievas Salamanu.
7Salamans dzemdināja Rehabeāmu, Rehabeāms dzemdināja Abiju, un Abija dzemdināja Asu.
8Asa dzemdināja Jehošafatu (Jošafatu), Jehošafats (Jošafats) dzemdināja Jorāmu, un Jorāms dzemdināja Usiju.
9Usija dzemdināja Jotāmu, Jotāms dzemdināja Ahasu, Ahass dzemdināja Hiskiju.
10Hiskija dzemdināja Manasi, Manase dzemdināja Amonu, un Amons dzemdināja Josiju.
11Josija dzemdināja Jechonju un viņa brāļus, Bābeles trimdai sākoties.
12Pēc aizvešanas uz Bābeli Jechonja dzemdināja Šealtiēlu, Šealtiēls dzemdināja Zerubābelu.
13Zerubābels dzemdināja Abihudu, Abihuds dzemdināja Eljakimu, un Eljakims dzemdināja Azuru.
14Azurs dzemdināja Cadoku, Cadoks dzemdināja Jakinu, un Jakīns dzemdināja Ēlihudu.
15Elihuds dzemdināja Ēleāzaru, Ēleā zars dzemdināja Matanu, un Matans dzemdināja Jēkabu.
16Jēkabs dzemdināja Jāzepu, Marijas viru, no kuras ir piedzimis Jezus, kas tiek saukts Kristus.
17Tā tad no Ābrahāma līdz Dāvidam ir pavisam četrpadsmit augumu un no Dāvida līdz Bābeles trimdai četrpadsmit augumu, un no Bābeles trimdas līdz Kristum četrpadsmit augumu.
18Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: kad viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no Svētā Gara.
19Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt.
20Bet, viņam tā savā prātā domājot, redzi, tā Kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja: „Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara.
21Viņa dzemdēs dēlu, un tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem.
22Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko tas Kungs runājis caur pravieša muti, sacīdams:
23„Redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa vārdu sauks Immanuēls, tas ir tulkots: Dievs ar mums.“
24Jāzeps, uzmodies no miega, darīja tā, kā tā Kunga eņģelis tam bija pavēlējis, viņš ņēma savu sievu pie sevis.
25Un viņš to neatzina, līdz kamēr viņa bija dzemdējusi dēlu, un deva tam vārdu Jēzus.

Izceltais

Dalīties

Kopēt

None

Vai vēlies, lai tevis izceltie teksti tiktu saglabāti visās tavās ierīcēs? Reģistrējieties vai pierakstieties

Lai personalizētu tavu pieredzi, YouVersion izmanto sīkfailus. Izmantojot mūsu vietni, tu piekrīti, ka mēs izmantojam sīkfailus, kā aprakstīts mūsu Privātuma politikā