Yr Oraclau Bywiol - Testament Newydd 1842 (John Williams) (CJW)

Cymraeg [Welsh, Galés]

Leggi questa versione: Yr Oraclau Bywiol - Testament Newydd 1842 (John Williams)

John Williams

Ganwyd John Williams ger Glanwydden, ger Llandudno, yn 1806. Astudiodd yn ysgol Robert Watkin Lloyd yn Tamworth, i'w baratoi i fynd i Rydychen. Arhosodd yn Rhydychen am naw mis yn unig, cyn mynd yn ôl adre. Cafodd ei fedyddio yn 1828, a'i ordeinio yn weinidog gyda'r Bedyddwyr yn 1834. Bu'n gweinidogaethu yn Llansilin a Moelfre hyd 1836, yna Rhosllanerchrugog a Brymbo hyd 1841, a'r Drenewydd. Yn 1853 aeth yn ôl i Rosllanerchrugog a Penycae. Yno y bu'n gweinidogaethu hyd ei farwolaeth yn 1856 yn 50 oed. Cafodd ei gladdu ger capel Bedyddwyr Salem, Pen-y-cae, ger Rhosllanerchrugog, lle gellir gweld ei garreg fedd.

Yr Oraclau Bywiol

Yn y 1800au ychydig iawn o gyfieithiadau amrywiol oʼr Beibl oedd ar gael. Daeth Testament Newydd Saesneg allan yn 1826 dan yr enw The Living Oracles ac roedd yn boblogaidd iawn ymhlith Bedyddwyr. Roedd y fersiwn Saesneg hwn yn cyfuno cyfieithiadau o wahanol lyfrau gan George Campbell a James MacKnight, oedd yn weinidogion Eglwys yr Alban, a chan Philip Doddridge, Annibynwr Saesneg – y tri wedi cyfieithu rhai llyfrau o'r Groeg gwreiddiol. Yna cafodd y casgliad hwn ei olygu gan Alexander Campbell, aʼi gyhoeddi yn Virginia yn 1826. Un peth oedd yn nodweddu y fersiwn hwn oedd fod y geiriau Saesneg traddodiadol “church” a “baptise” wedi eu newid i “congregation” ac “immerse”.

Yn 1838 dechreuodd y Parch John Williams, gweinidog Bedyddwyr yn Rhosllanerchrugog, a adwaenid fel Philologus, gyfieithu The Living Oracles o'r Saesneg i'r Gymraeg gan gyfeirio at y Groeg. Yr enw ar gyfieithiad John Williams oedd Yr Oraclau Bywiol, neu Ysgrifeniadau Cysegrlan Apostolion ac Efengylwyr Iesu Grist, a elwir y Testament Newydd. Cyhoeddwyd hwn gyntaf yn 1842. Cafwyd argraffiad newydd yn 1881, oedd yn ychwanegu rhifau adnodau, gyda chyflwyniad gan y Parch Owen Davies o Gaernarfon. Ailargraffwyd y fersiwn hwn ddiwethaf yn 1887. Mae Owen Davies yn honni i John Williams ddechrau cyfieithu o'r Saesneg ond yna newid i gyfieithu o'r Groeg. Mae ei drefn aʼi arddull yn sicr yn dilyn y fersiwn Saesneg, ac hyd at Lyfr yr Actau maeʼn aml yn cyfeirio at y geiriau yn y fersiwn Saesneg. Mae'r cyfieithiad yn defnyddio'r geiriau Cymraeg “cynnulleidfa” yn lle “eglwys” a “trochi” yn lle “bedyddio”. Mewn rhai mannau mae'r testun Cymraeg yn gwyro rywfaint oddi wrth eiriad y fersiwn Saesneg, lle credai John Williams y byddai cyfieithiad gwahanol i'r Gymraeg yn well. Maeʼr cyfieithiad yn bwysig am mai hwn oedd y Testament Newydd cyntaf yn y Gymraeg ers 1620. Roedd yn boblogaidd ymhlith y Bedyddwyr. Mae rhai pobl yn ei ystyried fel cyfieithiad oʼr Saesneg, tra mae eraill yn honni ei fod yn gyfieithiad oʼr Groeg. Maeʼn debyg fod y gwirionedd yn gorwedd rywle rhwng y ddau honiad.

Fersiwn Digidol

Cafodd y fersiwn digidol ei baratoi gan Gymdeithas y Beibl gyda help MissionAssist yn 2021.

English:

John Williams

John Williams was born near Glanwydden, near Llandudno, in 1806. He studied at Robert Watkin Lloydʼs school at Tamworth, to be prepared for Oxford. He only stayed at Oxford for nine months, and then returned home. He was baptised in 1828. He was ordained as a Baptist minister in 1834 and then served as a Baptist minister of Llansilin and Moelfre until 1836, then at Rhosllanerchrugog and Brymbo until 1841, Newtown. In 1853 he returned to Rhosllanerchrugog and Penycae. He remained there until he died in 1856 aged 50. He as buried by Salem Welsh Baptist chapel in Pen-y-cae, near Rhosllanerchrugog, where there is a tombstone for him.

Yr Oraclau Bywiol

In the 1800s there were very few alternative Bible translations available. A new English New Testament came out in 1826 called in English The Living Oracles which was popular amongst Baptists. This English edition combined translations of different books by the Church of Scotland ministers George Campbell and James MacKnight and by the English Congregationalist Philip Doddridge, who had each translated some books from the original Greek. This collection was then edited by Alexander Campbell and published in Virginia in 1826. One notable feature of the version is the replacement of the traditional English words “church” and “baptise”, with the English words “congregation” and “immerse”.

In 1838 Rev. John Williams, known as Philologus, a Baptist minister at Rhosllanerchrugog, began to translate The Living Oracles, from English into Welsh by reference to the Greek. John Williamʼs translation was called Yr Oraclau Bywiol, neu Ysgrifeniadau Cysegrlan Apostolion ac Efengylwyr Iesu Grist, a elwir y Testament Newydd. This was first published in 1842. There was a new edition in 1881, which added verse numbers, with an introduction by Rev Owen Davies of Caernarfon. This edition was last reprinted in 1887. Owen Davies claims that John Williams started to translate from English and then switched to translating from the Greek. The layout and style certainly follow the English edition, and up to the book of Acts footnotes often reference the English words in the original English edition. The translation uses the Welsh words “cynnulleidfa” instead of “eglwys” and “trochi” instead of “bedyddio”. In some places the Welsh text deviates from the English edition, where John Williams thought that a different translation into Welsh would be better.

The translation is important for being the first New Testament in modern Welsh since 1620. It was popular amongst the Baptists. Some people claim it was translated from English, whilst others claim it was translated from the Greek. The truth probably lies somewhere between the two claims.

Digital Edition

This was digitised for the Bible Society with help from MissionAssist in 2021. 

Editore

British & Foreign Bible Society

Altre versioni di Questo Editore

A Buk 1896 (Bible Portions)An Bibel Kernewek 2020An Bíobla Naomhtha 1817 (Bedell)An Sowter 1997Ashiri Aeuitaknup, Iyohaichish, Yona 1897Aviel revé St. Maheu troeit é Brehonec Guénet 1858Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari 1949 (Doke)Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004Beibl William Morgan - Argraffiad 1955Beibl William Morgan yn cynnwys yr Apocryffa - Argraffiad 1959Bibela ea Boitsépho 1890 (Sechuana Tlhaping - Moffatt Bible)Bibili 1927 (Omyene)Bibl Koad 21: Ar Bibl e Brezhoneg evit ar VretonedBiblija - Pe Baltitko Romani čib (Romanes) 2019Book Hoa Matthew 1816Buki Tabu Lowaenei 1919Bullom So Prayer Book Selections 1816Cata Lucan Evanghelion ke e Praxis ton Apostolon 1859 (Frangochiatika)Chauṉh Anajíl te Rusulan de A’Amal 1927 (Roman Punjábí)Contemporary English Version (Anglicised) 2012Criscote e Majaró Lucas 1872 (Caló)Cyfieithiad Briscoe 1853-94 (Test. Newydd a rhannau o'r Hen Dest.)Cyfieithiad Urdd y Graddedigion 1921-45 (T.N., Hosea ac Amos)Darby's Translation 1890Detholiad o’r Salmau 1936 (Lewis Valentine)Diɛt ke Dabid 1956Douay-Rheims Challoner Revision 1752Duw ar waith - Y Newyddion da yn ôl Marc 1990E Romaii Biblia 2020 (Kăldărărihko)E devléskoro sfjato lil e Ísus-Xristóskoro džiipé thai meribé e sfjatoné Lukéstar 1912 (Arlija Balkan Romani - Bulharsko)Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2022Embéo e Majaró Lucas 1837 (Caló)Enjil Yesu 1912 (4 Gospels in Nubian Kenuzi)Epistolau Bugeiliol c.1564 (Esgob Richard Davies)Fu in Ma-tai 1904Féké Testament 1947Good News Bible (Anglicised)Good News Bible (Anglicised) 1994Good News Bible (Catholic edition in Septuagint order)Ho i’wi y os’do̱s hăħ neh cha ga̱’o̱ hee dus gee ih’ ni ga’ya do̱s’hă gee 1872I Ghiléngheri Ghília Salomunéskero an i Rômáni tćib 1875 (Sinte - Italia)Iaai Bible 1901 (New Caledonia)Iesu Keriso imo pai-dubi naiba kitouti dubu nou pai mea 1941Ingīl Marqus 1927Inji’l i Muqaddas 1955Intas-Etipup Mat u Iesu Kristo 1863 (Aneityum Gospels)Isaiah 1830, 1842 (John Jones alias Ioan Tegid)Isezerano Risha 1967Iṅǵīl Yesū El-Messīhnilin, Markosin Fāyisīn Nagittā 1885Joannostir Svencono lačopheniben 1933 (Latvia)Juɛl a pwɔdɛn tɛ Mak 1947Jóhannesar Evangelium 1908Kenesĭs 1914, Ruth 1932 (Erromanga)Kitaab al Vahd aj Jadid 1978Kitab Alkudus: Injil Isa Almasih 1866 (Keasberry)Kitham Gina Giyaŋ 1966Kushti Bokkengro 1985Kushti Lavs (Romany Selections) 1981L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863 (Georges Métivier)La Sankta Biblio 1926 (Esperanto Londona Biblio)Lek Jot de Jecu Kritho 1940Lemefeme da Yesu Kristo. Markus 1915 (Bacama)Levr ar Psalmou 1873 (Williams)Lingjili Matthew ki nache 1816Linjil i Yesu Krista Suñu Borom bi 1907Lioar ny Psalmyn 1765 (Pointed)Lis Evangèli 1903 (Provençal)Lu Santu Vanghielu di Ghiesù Cristu Secondu Matteiu 1861Lu Vanzèli seònd S. Matìe 1860Luka Suvarta 1916 (Kuvi Kond)M-KU MAU SAU 1938MUKANDA WANZAMBIMa'di Book of Ruth 1938MakrMandan Scripture Selections 1905Mark añgw’a téndé 1938Marku mau sau 1951; ZaiwaMattheo 1911 (Evangelho de S. Mattheus - XiPuthshu)Mbengu Etemu, Mabandela, Nzembo, Bantete 1916Methelokên Hezretê Silêman 1947Márk-Likhita Susamácár 1882 (Romanised Bengali)Na Cheithre Soisgéil agus Gníoṁartha na n-Aspol 1915, 1921 (Peadar Ua Laoghaire)Ne Saint John 1804Ne Saint Mark 1774New Testament in Braid Scots 1904 (William Wye Smith)Niu Testament 1956 (Manus, PNG)Noo Ean 1936Noo Mian 1748O Devlikano lil e Sumnale Lukahtar 1938 (Gurbet)O Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912 (Sinte)O Lašo Nevimos katar o Marko 1971 (Kalderaš)O Vatavata we Garaqa 1931 (Vanuatu)O keriben pal e Devleskre bičhade 1936 (Morava)Omulago Muhya 1946 (Kikahindurwa mu Kikerewe)Ootech oochu Takeh niya-Tinkles St. Mark 1886Pened balid Yoliánesà 1888Predigimo ä Johannesko 1930Proffwydi ac Epistolau 1852-62 (John Owen)Psalma Ḋaiḃí 1836Psalms of David in Metre 1650 (Scottish Psalter)Psalmyn Ghavid 1761 (Metrical)Pupu Oharo Āre 1963, Genese 1970, Rute 1972Revised Version 1885Revised Version with Apocrypha 1885, 1895Rut, la Cantica di li Cantici, e Matteu 1861 (volgarizzato in dialetto siciliano)Salmau 1-20 a detholiad o Ruth ac Eseia 1830-35 (Ioan Tegid)Salmau Cân - Tŵr Dafydd 1875 (Gwilym Hiraethog)Salmau Cân - Y Psallwyr 1850 (Nicander)Salmau Cân 1621 (Edmwnd Prys)Salmau Cân Newydd 2008 (Gwynn ap Gwilym)Salmau Dafydd Broffwyd 1603 (Edward Kyffin)Scottish Metrical Paraphrases 1781Segala Surat Perdjanjian Baharu Maha Besar Tuhan Jesus Christos 1877Sherbro Parables in Matthew and Luke 1839Shìng-King 1915 (Kwóng-Tung Wâ)St Paul from the Trenches 1916Sumu Yedi ya Isa Masiya 1906, Kitamo 1897, Malumbo 1905Svātī Roksti Jaunais Īstōdejums 1937 (Aloizijs Broks)Swampy Cree Bible Portions 1877 (Hunter)Tandu tani adea ngoro ta tišile Marako tini. Tandu tani adea ngoro ta tišile Matayo tini.Tangale Bible Portions 1920-28Testamant Nevez 1897 (Jenkins)Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850Testament Newydd a Salmau - Argraffiad 1955 gyda chroesgyfeiriadauTestament Newydd a'r Salmau 1567 (William Salesbury)Testament ke Siki 1960 (Kabba Laka)The Drom 1995Tiomna Nua 1951 (de Siúnta)Tolomaku Portions 1909Uet-Apuaté Etong Luka 1905Ututi, Jona 1973 (Enga)Vangheilu al Matheu 1889Wel puat̤ ci Mak ke gor 1916Wester Boswell Scripture Selections 1874Winnebego Bible Portions 1907Y Cyfammod Newydd - Y Pedair Efengyl 1818 (John Jones)Y Ffordd Newydd - 4 Efengyl mewn Cymraeg Byw 1971Y Proffwydi Byrion 1881 (John Davies, Ietwen)Y Septuagint, Genesis 1-10:2, 1866 (Evan Andrews)Yalunka Matthew 1907Yn Apocrypha (Broderick) 1979Yn Apocrypha 1772Yn Conaant Noa 1810Yn Vible Casherick 1819Young's Literal Translation 1898Yr Oraclau Bywiol - Testament Newydd 1842 (John Williams)Zabúr 1863 (Roman Urdū)beibl.net 2015, 2021luker lekha ʃuʃomacar 1921 (Colloquial Bengali in Simplified Phonetics)mārku eɹudhina suvisēsham 1952 (rōman thamiɹ)Évangile de Saint Matthieu 1855 (de Sacy)ŋuɽun ŋun ŋiya ŋun ŋikaiilo elo 1966Библия - Пэ Балтитко Романи чиб (Романэс) 2019Библия Думитру Корнилеску 1924Біблія в пер. Івана Огієнка 1962Матъвеестъ Пасъ Евангеліе 1894 (Саме килле)Махьтвеест Пась‐Евангели 1-22, 1878Махьтвеест Пась‐Евангели 23-28, 1878متی دن یازلن انجیلꓟ˗ꓘꓳ ꓕꓰ˗ꓷ 1932

Versioni disponibili

Versioni complessive:2,861
Lingue complessive:1,910

Rendila la tua Bibbia

Evidenzia o creare un Segnalibro per i tuoi versetti preferiti, crea Immagini Versetto da condividere, e allega Note pubbliche o private ai passi della Bibbia.

Crea il Tuo Account Gratuito

Piani di Lettura e Devozionali Gratuiti

I Piani di Lettura ti aiutano a coinvolgerti con la Parola di Dio ogni giorno, un po' alla volta.

Visualizzare tutti i Piani

Scarica l'App Bibbia gratuita.

Decine di milioni di persone stanno usando l'App Bibbia per rendere la Parola di Dio parte della loro vita quotidiana. Scarica l'app gratuita e accedi ai tuoi segnalibri, note e piani di lettura ovunque. Avrai a disposizione centinaia di versioni, alcune con audio, sul tuo dispositivo mobile.

Ti incoraggiamo e ti sfidiamo a cercare intimità con Dio ogni giorno.


YouVersion utilizza i cookie per personalizzare la tua esperienza. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie come descritto nella nostra Privacy Policy.