Logo YouVersion
Icona Cerca

Salmau Cân

Salmau Cân 1621 - cyfieithiad o'r Salmau i farddoniaeth rydd Gymraeg, yn addas ar gyfer eu canu’n gynulleidfaol. Gwaith Edmwnd Prys (1544-1623), bardd ac Archddiacon Meirionydd. Cawsant eu hargraffu yn Llundain a’u cyhoeddi gyda'r Llyfr Gweddi Cyffredin. Mae Edmund Prys yn cael ei grybwyll gan William Morgan fel un o dri wnaeth ei helpu wrth baratoi ei gyfieithiad o'r Beibl (1588).

Welsh Metrical Psalms

Salmau Cân 1621 - the Welsh Metrical Psalms - is a translation of the Psalms into free Welsh verse, suitable for congregational singing. They were a work of Edmund Prys (1544-1623), a poet and Archdeacon of Merioneth. They were printed in London and published with the Book of Common Prayer. Edmund Prys is mentioned by William Morgan as one of three who helped him in the preparation of his translation of the Bible (1588).

los Salmos Métricos Galeses

Salmau Cân 1621 - los Salmos Métricos Galeses - son una traducción de los Salmos en verso galés libre, apto para el canto congregacional. Es el trabajo de Edmwnd Prys (1544-1623), poeta y arcediano de Merioneth en Gales. Fueron impresos en Londres y publicados con el Libro de Oración Común. Edmwnd Prys es mencionado por William Morgan como uno de los tres que le ayudó en la preparación de su traducción de la Biblia (1588). 

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017


British & Foreign Bible Society

SC EDITORE

Per Saperne di Più

Altre Versioni di British & Foreign Bible Society

YouVersion utilizza i cookie per personalizzare la tua esperienza. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro utilizzo dei cookie come descritto nella nostra Privacy Policy