Matayo 1:5

Matayo 1:5 RNT

Salimoni tata wamwa Boasi nyinya wakwe naa Rahabu. Boasi tata wamwa Obedi na nyinya wakwe Ruti. Obedi tata wamwa Yese
RNT: Kirimi New Testament
Condividi