Matteyo 1:10

Matteyo 1:10 EA2003

Hesekiya monye Manase, Manase monye Amon, Amon monye Josiya
EA2003: Ecorit Aŋejuk 2003
Condividi