1 Mosebok 1:2

1 Mosebok 1:2 NB

Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Condividi