1Mózes 31:26

1Mózes 31:26 RÚF

Lábán ezt mondta Jákóbnak: Mit tettél?! Engem rászedtél, leányaimat meg elhajtottad, mint a hadifoglyokat!
RÚF: Revised Hungarian Bible
Megosztás