1 Mózes 41:39

1 Mózes 41:39 HUNK

És monda a Faraó Józsefnek: Mivelhogy Isten mind ezeket néked jelentette meg, nincs hozzád fogható értelmes és bölcs ember.
HUNK: Karoli Bible 1908
Megosztás