Dániel 1:19-21

Dániel 1:19-21 HUNK

És szóla velök a király, és mindnyájok között sem találtaték olyan, mint Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás, és állának a király előtt. És minden bölcs és értelmes dologban, a mely felől a király tőlök tudakozódék, tízszerte okosabbaknak találá őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, a kik egész országában valának. És ott vala Dániel a Cyrus király első esztendejéig.
HUNK: Karoli Bible 1908
Megosztás

Ingyenes olvasási tervek és áhítatok a következő témában: Dániel 1:19-21